RozÜÝ°enÝ kompetencÝ absolvent¨ v oblastech udr×itelnÚ elektroenergetiky a ×ivotnÝho prost°edÝ

Poszerzenie kompetencji absolwentˇw w dziedzinach zrˇwnowa┐onej elektroenergetyki i ťrodowiska